Komenda Miejska Policji w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 29.09.2020, serwis aktualizowany: 25.09.2020 o godzinie: 14:33

Strona główna

 

Komenda Miejska Policji w Elblągu

82-300 Elbląg

ul. Tysiąclecia 3

oficer dyżurny tel. (47) 734 15 55,  (47) 734 15 50, faks. (47) 734 15 58

ul. Królewiecka 106

oficer dyżurny tel. (47) 734 15 72

http://www.elblag.policja.gov.pl

 

SKARGI I WNIOSKI - WAŻNA INFORMACJA

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, w trosce o zdrowie pracowników jednostki i interesantów, wszelkie skargi, wnioski i prośby należy kierować do jednostki Policji drogą pisemną
lub elektroniczną.

Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów e-mail dostępnych na stronie jednostki. 

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres:               

Komenda Miejska Policji w Elblągu 

al. Tysiąclecia 3

82-300 Elbląg

faksem – na numer:              (47) 734 18 08

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: skargi@elblag.ol.policja.gov.pl

WAŻNE!

Skargi/Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko wnoszącego,
dokładny adres do korespondencji,
dokładny opis zdarzenia.

WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpatrzenia.

do góry